<< начало  

Как да стана член на Взаимоспомагателната
каса на учителите?


    1. Като внеса встъпителен членски внос от 10.00 лв
    2.Като поддържам минимален месечен членски внос от 20.00 лв., а за пенсионер - 5.00 лв. за личен дялов капитал
    3. Постъпките се правят при касиера на учебното заведение или лично във ВСКУ.